ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

ฉัตร จิรวราพงศ์

ฉัตร จิรวราพงศ์

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

ปิยะพัทธ์ จันทรเกียรติ

ปิยะพัทธ์ จันทรเกียรติ

หัวหน้าทีม Accountant

กัญจนพร ปัทมเดชา

กัญจนพร ปัทมเดชา

สมาชิกในทีม Accountant

ขวัญรัตน์ สุรศักดิ์อุดม

ขวัญรัตน์ สุรศักดิ์อุดม

สมาชิกในทีม Accountant

เพชรชรัชต์ สกุลวงศ์

เพชรชรัชต์ สกุลวงศ์

สมาชิกในทีม Accountant

สันติ วัชรจิระกุล

สันติ วัชรจิระกุล

หัวหน้าทีม Administrator

ภาภร สุวรรณโชติ

ภาภร สุวรรณโชติ

ผู้ร่วมทีม Administrator

ชยน ก้องกิจ

ชยน ก้องกิจ

ผู้ร่วมทีม Administrator

นวิศา โพธิ์สำราญ

นวิศา โพธิ์สำราญ

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

ธนิดา ศิริธาดา

ธนิดา ศิริธาดา

หัวหน้าทีม Web Developing

กิจพร ประสานวงศ์

กิจพร ประสานวงศ์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

มาริษา แสนวงศ์

มาริษา แสนวงศ์

หัวหน้าทีม Content Creating

ธาวัน เรืองรังสรรค์

ธาวัน เรืองรังสรรค์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ธนา วีระโชติ

ธนา วีระโชติ

หัวหน้าทีม Digital Marketing

สุนิสา จันทรพิพัฒน์

สุนิสา จันทรพิพัฒน์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing